Melkveebedrijf familie Beker

Over Melkveebedrijf familie Beker

Lid geworden in mei 2022

Wij zijn familie Beker en runnen een melkveebedrijf in Cortenoever, gemeente Brummen. Al generaties lang boert familie Beker in Cortenoever. In 2015 streken wij neer op onze huidige plek aan de Cortenoeverseweg toen ons bedrijf vanwege het project ‘ruimte voor de rivier’ verplaatst moest worden. Met ons jonge gezin met 3 kinderen wonen en werken wij, Jeroen en Niké, op deze plek.

Op ons bedrijf houden wij koeien en jongvee. Alle koeien die we hebben zijn op onze boerderij geboren. Tijdens de bouw van de nieuwe koeienstal is veel aandacht besteed aan de gezondheid en het welzijn van ons vee. Zo is het hele dak geïsoleerd, zijn de ligbedden extra ruim opgezet en hangt er een grote ventilator in de stal. Koeien die moeten afkalven krijgen alle ruimte in een groot strohok, waar zij de eerste periode na het kalven mogen blijven.

Het is hier een echte beestenboel, want naast koeien hebben we ook paarden, kippen, honden en katten rondlopen. Op ons land verbouwen we gras en maïs dat dient als voer voor de koeien.
Er zijn verschillende kruidenrijke akkerranden en kikkerpoelen te vinden en we passen agrarisch natuurbeheer toe. Er is een speciale plek gecreëerd voor zwaluwen. Zowel de huis- als boerenzwaluw zijn hier elk jaar weer in grote groepen te vinden, dat is fantastisch om te zien. Het weidevogelbeheer is uitbesteed aan een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij markeren de vogelnesten zodat Jeroen er omheen kan werken met de trekker tijdens het maaien. De kievit is de meest voorkomende weidevogel op het land, wat een mooi resultaat is van deze gezamenlijke inspanning!

Op het gebied van duurzaamheid houden we ons vooral bezig met het opwekken van energie en energiebesparing. Er liggen zo’n 2000 zonnepanelen op onze daken die zowel ons als andere huishoudens van stroom voorzien. Daarnaast liggen op het dak zonnecollectoren. Via deze collectoren wordt water opgewarmd waar de melktank vervolgens mee gespoeld wordt. Een groot deel van de lampen is LED verlicht.

Wij doen mee met Boert Bewust omdat we het belangrijk vinden dat burgers zich bewust zijn waar hun voedsel vandaan komt en hoe dit geproduceerd wordt. Educatie voor kinderen vinden we heel belangrijk. Wij dragen op deze manier graag ons steentje bij!

Bijzonderheden

Familie Beker
Cortenoeverseweg 105a
6971 JK Brummen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's