Melkveebedrijf Van den Beld

Over Melkveebedrijf Van den Beld

Lid geworden in juli 2020

Wij zijn familie Van den Beld. De 5e generatie staat aan het roer op ons familiebedrijf in het Gelderse Terwolde. Een aantal jaar geleden is ons bedrijf samengevoegd met twee andere bedrijven. Deze collega-boeren hadden helaas zelf geen opvolgers en dus werd besloten om het land en vee van deze bedrijven bij ons bedrijf te voegen.

Door deze ontwikkeling kunnen er nu twee gezinnen leven van ons bedrijf en daar zijn we trots op!

In de stal, die in 2017 is gebouwd, houden we circa 230 melkkoeien met daarbij kalveren en pinken (jonge koeien). De stal is comfortabel ingericht. De ligbedden van de boxen zijn gevuld met een dikke laag strooisel. Dit strooisel bestaat uit het dikke gedeelte van de koeienmest. Door de mest van de koeien te scheiden in een dunne fractie (water met mineralen) en een dikke fractie (zanderig), kunnen we zelf het strooisel voor de ligboxen produceren.

We vinden het een voorrecht om op de boerderij te wonen. Het buitenleven, de ruimte en de dieren.. zeker ook voor de kinderen.

In Nederland zijn steeds minder boeren, dus het wordt steeds belangrijker om als boer met burgers in contact te staan. Graag bieden wij die openheid naar de burgers.

Door mee te doen met IJsselvallei Boert en Eet bewust willen we het bewustzijn bij burgers rondom de herkomst van voedsel vergroten. Zodat we ook in de toekomst in Nederland boer kunnen blijven!

Bijzonderheden

Melkveebedrijf  Van den Beld
Bekendijk 1
Terwolde

Facebook melkveebedrijf Van den Beld

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Natuur
Beeldkwaliteit